Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Twenterand PH Kreuzendijk 1”

DeTwenterandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Twenterand PH Kreuzendijk 1”.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2023 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld, te weten:   “ Buitengebied Twenterand PH Kreuzendijk 1 ”   De planherziening heeft ten doel om een klein kattenpension mogelijk te maken. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.BPBGPHKreuzendijk1-vas1.   Ter inzage legging Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 18 januari 2024. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Stukken kunt u op aanvraag digitaal ontvangen. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met het vermelde telefoonnummer van het gemeentehuis zodat wij uw specifieke verzoek kunnen behandelen. Als u de stukken in het gemeentehuis wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken. Beroepsmogelijkheden Van vrijdag 19 januari 2024 tot en met donderdag 29 februari 2024 kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan beroep instellen. Verder kunnen ook niet-belanghebbenden die bij het ontwerpbestemmingsplan hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt tegen het bestemmingsplan beroep instellen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deTwenterandgids.nl op 18-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Twenterand, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deTwenterandgids.nl
Redactie deTwenterandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Twenterand
  2. f2453a5cc6c3e33d9cd531ba7178bfa3

Gerelateerde berichten