Ontwerpbestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Boslandweg 2’, Twenterand

DeTwenterandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Boslandweg 2’, Twenterand.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat met ingang van 17 mei 2013 zes weken het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt: Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vriezenveen lintbebouwing en centrumgebied, partiële herziening Boslandweg 2’. De planherziening voorziet in herstel van de bestemmingen van een twee aaneensluitende percelen aan de Boslandweg en het Oosteinde. Op grond van het feitelijk gebruik dient het perceel Boslandweg 2 voorzien te worden van de bestemming ‘Bedrijf’ met als aanduiding bouwbedrijf (sb-bb). Het aansluitend deel van het perceel Oosteinde 216 dient voorzien te worden van de bestemming ‘Bedrijf’ met als aanduiding opslag (op). Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.BPVZ2013PH0005-ON02. U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpplan is eveneens digitaal in te zien via www.twenterand.nl onder ‘actueel – ter inzage’. Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpvaststellingsbesluit ligt voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis in Vriezenveen. Tijdens de bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 67, 7670 AB te Vriezenveen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend, dan wel ter post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van de afdeling beleid via het algemene telefoonnummer 0546-840840.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTwenterandgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Twenterand, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deTwenterandgids.nl
Redactie deTwenterandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen twenterand
  2. stcrt-2013-13186

Gerelateerde berichten