Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vroomshoop Woongebied, partiële herziening II, de Bunte Vroomshoop’, Twenterand

DeTwenterandgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Vroomshoop Woongebied, partiële herziening II, de Bunte Vroomshoop’, Twenterand.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2012 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld, te weten: • Het bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied, partiële herziening II, de Bunte Vroomshoop”. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1700.BPVH2012PH0013-vas1. Het bestemmingsplan “Vroomshoop Woongebied, partiële herziening II, de Bunte Vroomshoop” heeft ten doel om in plaats van de bouw van een tweede appartementengebouw en 6 woningen de bouw van 9 grondgebonden woningen aan De Bunte mogelijke te maken. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via www.twenterand.nl onder ‘actueel – ter inzage’. Het papieren exemplaar ligt met ingang van vrijdag 11 januari 2013 zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis in Vriezenveen. Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld door: • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deTwenterandgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Twenterand, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deTwenterandgids.nl
Redactie deTwenterandgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen twenterand
  2. stcrt-2013-723

Gerelateerde berichten